ZANIKI PRĄDU – AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

721529_gas_generator

Dłuższe przerwy w dostawach prądu zdarzają się coraz częściej, głównie z powodu wichur, oblodzeń powodujących uszkodzenia starych linii energetycznych. Dlatego w rejonach, gdzie powtarzają się takie awarie warto zaopatrzyć się w agregat prądotwórczy, uniezależniając się w ten sposób od funkcjonowania sieci elektroenergetycznej.

Agregat prądotwórczy to zestaw z silnikiem spalinowym, napędzającym prądnice prądu zmiennego. Zależnie od mocy takiego agregatu stosowane są silniki benzynowe dwu- lub czterosuwowe, a w większych urządzeniach również wysokoprężne. Prądnica może wytwarzać prąd jednofazowy o nominalnych parametrach 230V 50 Hz, lub trójfazowy 3x400V 50 Hz.
Moc agregatu podawana jest w jednostkach VA lub kVA (tzw. moc pozorna), co przy obciążeniu rezystancyjnym (grzejniki, oświetlenie żarowe) odpowiada mocy wyrażonej w watach lub kilowatach, ale przy poborze prądu przez silniki i inne odbiorniki indukcyjne będzie o 20 – 40% mniejsza.

Uwaga! Podczas rozruchu silników pobierany jest znacznie większy prąd niż wynika to z nominalnej mocy (3 – 4 krotnie). Dobierając agregat trzeba więc uwzględnić nadwyżkę mocy potrzebną do uruchomienia.

Jak podłączyć agregat?
Najprostszy sposób zasilania, jedynie niezbędnych odbiorników, to podłączenie ich do wydzielonego obwodu. Agregat o mocy 800 – 1200 VA powinien wystarczyć do zasilania pompy i automatyki kotła grzewczego, chłodziarki, podstawowego oświetlenia. Obwód ten musi być podłączony przez przełącznik dwupozycyjny, przełączający zasilanie z sieciowego na „agregatowe”. Minusem tego rozwiązania jest konieczność wydzielenia zasilanych odbiorników z reszty istniejącej instalacji, co niekiedy może być trudne, gdy do rozdzielnicy domowej podłączono niewiele przewodów doprowadzających prąd do poszczególnych urządzeń.

Możliwość korzystania z niemal wszystkich urządzeń elektrycznych uzyskamy dzięki agregatowi o mocy zbliżonej do mocy pobieranej z sieci elektroenergetycznej, choć jest to rozwiązanie kosztowne. Można też zapewnić samoczynne załączenie zasilania awaryjnego i możliwość uruchomienia wszystkich urządzeń elektrycznych. Do tego celu potrzeby będzie agregat z rozrusznikiem elektrycznym oraz samoczynny przełącznik agregatu tzw. ATS. W wersji oszczędnościowej, gdy zrezygnujemy z zasilania urządzeń o dużej mocy (pralka, bojler elektryczny, piekarnik, czajnik do wody, itp.), moc agregatu możemy ograniczyć do 3 – 4 kVA.

Podłączenie do instalacji domowej odbywa się przez przełącznik zamontowany obok rozdzielnicy, za zabezpieczeniem głównym instalacji. W przypadku wykorzystywania agregatu jednofazowego do zasilania instalacji trójfazowej (bez odbiorników trójfazowych) konieczne będzie zwarcie obwodów na przełączniku od strony agregatu, umożliwiając w ten sposób zasilanie wszystkich odbiorników.