ZABEZPIECZENIA ANTYWŁAMANIOWE DOMU

708384_swipe_card

Dostateczna ochrona mieszkań i domów przed włamaniem, czy napadem powinna gwarantować bezpieczeństwo ich mieszkańcom. Stopień ochrony powinniśmy dostosować do potencjalnego zagrożenia, jak i chronionych wartości, nie tylko w sensie materialnym. Montaż okien i drzwi o podwyższonej odporności na włamania, czy innych elementów utrudniających dostęp osobom niepożądanym, to często tylko część systemu ochrony obiektu wzbogacanego w instalacje alarmowe i monitoring.

Rozsądny kompromis
Żaden system zabezpieczający nie gwarantuje 100% ochrony obiektu, ale pozwala na wydłużenie czasu potrzebnego na sforsowanie zabezpieczeń. Trzeba też pamiętać, że o stopniu ochrony decyduje najsłabszy element zabezpieczenia – nie ma więc sensu montować np. w domu jednorodzinnym „pancernych” drzwi, jeśli w podobnym stopniu nie zabezpieczone będą okna, wyłazy dachowe, czy wejście do piwnicy, bądź garażu. Większość powszechnie stosowanych zabezpieczeń chroni przede wszystkim przed dostępem przypadkowych włamywaczy, działających bez wcześniejszego przygotowania – w przypadku napotkania trudności z otwarciem drzwi lub okna rezygnują najczęściej z dokonania włamania. Natomiast o ochronę na wyższym poziomie należy zadbać, gdy potencjalne zagrożenie jest większe ze względu na dużą wartość chronionych dóbr, bądź bezpieczeństwo ludzi.

Produkty antywłamaniowe
Wyroby spełniające określone wymagania ochrony przed włamaniem powinny posiadać certyfikat podający klasę zabezpieczenia, odnoszącą się do całego produktu, a nie tylko do niektórych jego elementów. Powinna też być dostępna dokumentacja określająca warunki montażu, które gwarantują utrzymanie podanej klasy ochrony przed włamaniem. Niekiedy, producent zastrzega, że montaż może być przeprowadzony jedynie przez autoryzowaną firmę.

Okna antywłamaniowe
Szacuje się, że sforsowanie zwykłego okna zajmuje ok. 10 sekund, przy czym szybciej i znacznie łatwiej wyważyć okno PCW niż drewniane. Zamontowanie okien antywłamaniowych, zależnie od ich konstrukcji, może wydłużyć ten czas do 5 min. Ze względu na odporność na włamanie okna te zostały podzielone na trzy klasy oznaczane symbolami: WK1, WK2 i WK3. O klasie antywłamaniowej okna decyduje najsłabszy element, zatem przy nawet wysokiej wytrzymałości szyby, ale niedostatecznym ryglowaniu skrzydła, okno łatwo można będzie sforsować.

Drzwi antywłamaniowe
Większość oferowanych przez producentów drzwi zewnętrznych i lokalowych pod względem odporności na włamanie klasyfikowana jest do klas oznaczonych literami A, B i C. Istotnym elementem drzwi antywłamaniowych są zamki dość łatwo otwierane przez specjalistów – włamywaczy. Dlatego oprócz zamków „patentowych” montowane są również rygle sterowane elektrycznie z wykorzystaniem kodów dostępu, bądź czytników kart magnetycznych.