Pompy ciepła – jednolite znaki jakości

Pompa ciepła

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w ciągu bieżącego roku zostaną wprowadzone jednolite normy dla sprzedawanych na terenie całej Europy pomp ciepła. Ma to na celu ujednolicenie rynku tych pomp w Europie i stworzenie jednolitych warunków dla wszystkich odbiorców.
Znak jakości Heat Pump KEYMARK potwierdza, że dana pompa ciepła spełnia europejskie normy jakościowe, co będzie potwierdzone badaniami w niezależnych i co ważne certyfikowanych do takich badań ośrodkach badawczych.
Od momentu uruchomienia programu klienci poszukujący dobrych jakościowo pomp ciepła nie będą skazani wyłącznie na reklamy i przypadek. Wybierając pompę ciepła oznaczoną znakiem jakości Heat Pump KEYMARK będą mieli pewność, że nie będzie to urządzenie o wątpliwej jakości.
Po 26-tym września bieżącego roku każdy producent, czy importer pomp ciepła, który będzie chciał sprzedawać swoje towary na terenie Europy będzie musiał posiadać certyfikat potwierdzający spełnienie przez oferowane pompy minimalnych warunków energetycznych i środowiskowych. Jest to krok w dobrym kierunku, ponieważ wymusza na producentach projektowanie pomp o niższej uciążliwości dla środowiska, jednakże nie ma to jeszcze zbyt dużo wspólnego z jakością tych pomp.
Tę kwestię powinien rozwiązywać omawiany wcześniej znak jakości Heat Pump KEYMARK – ale to jest póki co odrobinę dalsza perspektywa, na chwilę obecną mówi się o latach 2017-2018. Ważnym przy tym zarówno dla odbiorców, jak i dla dostawców pomp ciepła będzie uniwersalność i internacjonalizm tego znaku. W każdym kraju objętym programem istnieją ośrodki badawcze i certyfikacyjne odpowiedzialne za ocenę danej pompy ciepła między innymi pod kątem spełnienia europejskich norm jakościowych, a certyfikat wydany przez taki ośrodek będzie honorowany we wszystkich pozostałych krajach.
Jednocześnie istnieje jeszcze jeden, wprowadzany właśnie na terenie Polski Europejski Znak Jakości dla pomp ciepła – EHPA-Q. Z punktu widzenia odbiorcy idzie on o krok dalej. Oprócz zapewnienia spełnienia norm jakościowych, gwarantuje on dodatkowo, że wszelkie podawane przez producenta parametry zostały sprawdzone w niezależnych ośrodkach i są zgodne z rzeczywistością.
Ponadto producent zapewnienia dwuletnią gwarancję i dostępność części przez okres dziesięciu lat. Pompy ciepła ze znakiem EHPA-Q pozwalają przy tym zakładać, że istniejąca sieć sprzedażowo-serwisowa umożliwi w przypadku awarii pompy wizytę serwisanta w czasie nie dłuższym niż dwadzieścia cztery godziny od momentu zgłoszenia.