BEZPRZEWODODOWE SYSTEMY ALARMOWE

111

Czy można zamontować system alarmowy w nowo wybudowanym budynku, bez konieczności kłucia ścian?

Często na etapie budowy czy prac remontowych nie myślimy o instalowaniu przewodów systemu alarmowego, ale to jeszcze nie musi oznaczać konieczności ponownego kucia ścian. Każdego przechodzą ciarki na samą myśl o takiej syzyfowej pracy. Ponowny remont w krótkim czasie, to rozwiązanie nie do zaakceptowania. Na szczęście jest inne! Rozwiązaniem jest tu bezprzewodowy system alarmowy, który pozwoli nam podnieść poziom bezpieczeństwa, przy minimalnej ingerencji w pomieszczenia. Możemy mieć bezprzewodowy Internet, bezprzewodowy komputer, bezprzewodowy telefon, dlaczego by nie mieć bezprzewodowego alarmu?

Dobrze zrobiona instalacja tego typu, jest równie skuteczna jak tradycyj...

Czytaj więcej

ZABEZPIECZENIA ANTYWŁAMANIOWE DOMU

708384_swipe_card

Dostateczna ochrona mieszkań i domów przed włamaniem, czy napadem powinna gwarantować bezpieczeństwo ich mieszkańcom. Stopień ochrony powinniśmy dostosować do potencjalnego zagrożenia, jak i chronionych wartości, nie tylko w sensie materialnym. Montaż okien i drzwi o podwyższonej odporności na włamania, czy innych elementów utrudniających dostęp osobom niepożądanym, to często tylko część systemu ochrony obiektu wzbogacanego w instalacje alarmowe i monitoring.

Rozsądny kompromis
Żaden system zabezpieczający nie gwarantuje 100% ochrony obiektu, ale pozwala na wydłużenie czasu potrzebnego na sforsowanie zabezpieczeń. Trzeba też pamiętać, że o stopniu ochrony decyduje najsłabszy element zabezpieczenia – nie ma więc sensu montować np...

Czytaj więcej

ZANIKI PRĄDU – AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

721529_gas_generator

Dłuższe przerwy w dostawach prądu zdarzają się coraz częściej, głównie z powodu wichur, oblodzeń powodujących uszkodzenia starych linii energetycznych. Dlatego w rejonach, gdzie powtarzają się takie awarie warto zaopatrzyć się w agregat prądotwórczy, uniezależniając się w ten sposób od funkcjonowania sieci elektroenergetycznej.

Agregat prądotwórczy to zestaw z silnikiem spalinowym, napędzającym prądnice prądu zmiennego. Zależnie od mocy takiego agregatu stosowane są silniki benzynowe dwu- lub czterosuwowe, a w większych urządzeniach również wysokoprężne. Prądnica może wytwarzać prąd jednofazowy o nominalnych parametrach 230V 50 Hz, lub trójfazowy 3x400V 50 Hz.
Moc agregatu podawana jest w jednostkach VA lub kVA (tzw...

Czytaj więcej

OGRANICZNIKI PRZECIWPRZEPIĘCIOWE

ograniczniki-przepiec-spc-s-20-280-3-typu-2-klasy-c

Ograniczniki przepięć – to jak nazwa wskazuje urządzenia chroniące instalacje elektryczne przed przepięciami.

Ograniczniki przeciwprzepięciowe budowane są na bazie iskierników (przy przekroczeniu pewnej wartości napięcia na zaciskach tzw. napięcia zapłonu rezystancja wewnętrzna iskiernika gwałtownie maleje i zaczyna przewodzić prąd) lub warystorów (gdy napięcie przekroczy zadaną wartość płynie przez niego duży prąd powodujący przejęcie energii impulsu a nawet przepalenie lub rozłączenie bezpiecznika, a zarazem wyłączenie urządzenia).

Są alternatywną drogą przepływu dla prądu piorunowego, gdy ich nie ma, prąd przedostaje się do instalacji elektrycznej i wszelkich podłączonych do niej urządzeń...

Czytaj więcej

BEZPIECZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

626111_35347132

Korzystanie z energii elektrycznej niesie niebezpieczeństwo porażenia prądem, wzniecenia pożaru, czy zniszczenia wrażliwych odbiorników, jeśli w instalacji nie zostaną zamontowane odpowiednie zabezpieczenia. Aparaturę zabezpieczającą montujemy najczęściej w rozdzielnicy głównej, umieszczonej w pobliżu wejścia do domu.

Co musimy zainstalować?

Wyłączniki różnicowo-prądowe zapewniają skuteczną ochronę przed porażeniem nie tylko przy dotyku pośrednim (np. dotknięcie urządzenia, w którym nastąpiło uszkodzenie izolacji), ale również przy kontakcie bezpośrednim, np. dotknięcie przewodu pod napięciem, zacisków w gniazdku czy wyłączniku. Jego działanie polega na porównywaniu prądu płynącego w przewodzie fazowym i neutralnym...

Czytaj więcej

INSTALACJA ANTYOBLODZENIOWA

INSTALACJA ANTYOBLODZENIOWA

Kiedy zimą po raz kolejny poślizgniemy się na schodach do domu, albo poczujemy się zmęczeni ciągłym odśnieżaniem, czy sprzątaniem wprowadzanego do domu błota pośniegowego, zastanówmy się czy nie warto zainwestować w elektryczne zabezpieczenie antyoblodzeniowe. Instalując je na chodniku, podjeździe, parkingu, schodach, przy rynnach, rurach, krawędziach dachów czy prowadnicach bram, nie tylko przedłużymy trwałość tych miejsc, ale również oszczędzimy sobie sporo pracy.

Na taką instalację składają się przewody lub maty grzejne o mocy 25 W/m oraz regulatory z czujnikami.

Przewody mogą być:

  • stałooporowe – pobierające stale taką samą ilość energii;
  • zmiennooporowe, uzależnione od temperatury otoczenia.

Instalacja koniecznie musi być zabezpieczona wyłącz...

Czytaj więcej

Budynek na podłożu torfowym

torf

Czasem zdarzyć się może, iż nasza wymarzona działka jest położona na terenie torfowym, co jest przyczyną komplikacji w posadowieniu domu. Czy jednak musi to oznaczać, że spełnienie tego marzenia jest niemożliwe?

O co tyle hałasu?
Gleba torfowa powstaje w ekosystemie bagiennym, który produkuje i odkłada torf. Tak więc, warunki wodno-gruntowe na tego rodzaju przestrzeni dają wiele do życzenia, gdy zdecydujemy się zbudować na niej dom.

Dlaczego należy uważać na gleby organiczne, do których zaliczamy właśnie torf?
Otóż, dom usadowiony bez zabezpieczeń na tego rodzaju terenie narażony jest na oddziaływanie wilgoci, w skutek czego niszczeje i dochodzi do pęknięć.
Kiedy podejmiemy się zadania budowy domu na torfie, do dyspozycji mamy dwa wyjścia: wymianę gruntu, ...

Czytaj więcej

WZMOCNIENIE GRUNTU BUDOWLANEGO

wzmocnieniegruntu

Wzmacnianie gruntu budowlanego wykonujemy na ogół wtedy, gdy nośność podłoża może być niewystarczająca do przejęcia ciężaru budynku. Zadanie to jest szczególnie istotne ze względów bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem wzmacniania musimy jednak dysponować miarodajnymi badaniami gruntu. Bez nich nie będziemy wiedzieli jakie metody zastosować.

Wzmacnianie może być również czasowe, wykonywane podczas robót fundamentowych lub podczas wznoszenia części budowli leżącej poniżej poziomu terenu. Wtedy należy zabezpieczyć wykop przed usuwaniem się,ziemi.  Istotne jest także zabezpieczenie wykpu przed wodami gruntowymi. Czasem trzeba również zabezpieczyć przyległe budynki.

Metody wzmacniania gruntów

Iniekcja
Metoda ta polega na podwyższeniu nośności gruntu pod fu...

Czytaj więcej

DRENAŻ – ODWODNIENIE DZIAŁKI

odwodnienie

Drenaż jest systemem stosowanym przy odwodnieniu powierzchni działki (tzw. drenaż melioracyjny), jak też do obniżenia poziomu wód gruntowych przy fundamentach domu.

Drenaż melioracyjny układamy głównie w gruntach, na których długo utrzymuje się wysokie nawodnienie, ale może też służyć do rozsączania wody pochodzącej np. z rynien.
Na działkach budowlanych wykonywany jest drenaż opaskowy, którego zadaniem jest obniżenie poziomu wód gruntowych, a także wody zawieszonej z otoczenia podziemnej części domu. Jego ułożenie jest uzasadnione wyłącznie w przypadku domów podpiwniczonych, zwiększając skuteczność izolacji przeciwwodnych.

Układanie drenażu opaskowego
Prawidłowo wykonany drenaż powinien być układany poniżej izolacji poziomej ław fundamentowych, wokół...

Czytaj więcej

WODY GRUNTOWE NA PLACU BUDOWY

wodygruntowe

Opady deszczu przenikają przez warstwy przepuszczalne gleby, zasilając tym samym wody gruntowe. Sprawiają one sporo trudności w czasie robót budowlanych, a po ich zakończeniu stanowią realne zagrożenie dla konstrukcji budynku. Dlatego musimy zabezpieczyć nasz nowy dom przed ich szkodliwym działaniem.

Wody gruntowe to wszelkiego rodzaju wody znajdujące się w strefie saturacji pod powierzchnią ziemi. Strefa saturacji to natomiast warstwa skalna, w której wszelkie szczeliny, pory i inne przestrzenie wypełnione są swobodnie przemieszczającą się wodą.

Czy wody gruntowe będą nam przeszkadzać w budowie?
Pierwszych oględzin możemy dokonać sami. Obserwując roślinność występującą na działce, możemy pobieżnie stwierdzić jaka jest głębokość zalegania wód gruntowych...

Czytaj więcej