Instalacje elektryczne

ZANIKI PRĄDU – AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

721529_gas_generator

Dłuższe przerwy w dostawach prądu zdarzają się coraz częściej, głównie z powodu wichur, oblodzeń powodujących uszkodzenia starych linii energetycznych. Dlatego w rejonach, gdzie powtarzają się takie awarie warto zaopatrzyć się w agregat prądotwórczy, uniezależniając się w ten sposób od funkcjonowania sieci elektroenergetycznej.

Agregat prądotwórczy to zestaw z silnikiem spalinowym, napędzającym prądnice prądu zmiennego. Zależnie od mocy takiego agregatu stosowane są silniki benzynowe dwu- lub czterosuwowe, a w większych urządzeniach również wysokoprężne. Prądnica może wytwarzać prąd jednofazowy o nominalnych parametrach 230V 50 Hz, lub trójfazowy 3x400V 50 Hz.
Moc agregatu podawana jest w jednostkach VA lub kVA (tzw...

Czytaj więcej

OGRANICZNIKI PRZECIWPRZEPIĘCIOWE

ograniczniki-przepiec-spc-s-20-280-3-typu-2-klasy-c

Ograniczniki przepięć – to jak nazwa wskazuje urządzenia chroniące instalacje elektryczne przed przepięciami.

Ograniczniki przeciwprzepięciowe budowane są na bazie iskierników (przy przekroczeniu pewnej wartości napięcia na zaciskach tzw. napięcia zapłonu rezystancja wewnętrzna iskiernika gwałtownie maleje i zaczyna przewodzić prąd) lub warystorów (gdy napięcie przekroczy zadaną wartość płynie przez niego duży prąd powodujący przejęcie energii impulsu a nawet przepalenie lub rozłączenie bezpiecznika, a zarazem wyłączenie urządzenia).

Są alternatywną drogą przepływu dla prądu piorunowego, gdy ich nie ma, prąd przedostaje się do instalacji elektrycznej i wszelkich podłączonych do niej urządzeń...

Czytaj więcej

BEZPIECZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

626111_35347132

Korzystanie z energii elektrycznej niesie niebezpieczeństwo porażenia prądem, wzniecenia pożaru, czy zniszczenia wrażliwych odbiorników, jeśli w instalacji nie zostaną zamontowane odpowiednie zabezpieczenia. Aparaturę zabezpieczającą montujemy najczęściej w rozdzielnicy głównej, umieszczonej w pobliżu wejścia do domu.

Co musimy zainstalować?

Wyłączniki różnicowo-prądowe zapewniają skuteczną ochronę przed porażeniem nie tylko przy dotyku pośrednim (np. dotknięcie urządzenia, w którym nastąpiło uszkodzenie izolacji), ale również przy kontakcie bezpośrednim, np. dotknięcie przewodu pod napięciem, zacisków w gniazdku czy wyłączniku. Jego działanie polega na porównywaniu prądu płynącego w przewodzie fazowym i neutralnym...

Czytaj więcej

INSTALACJA ANTYOBLODZENIOWA

INSTALACJA ANTYOBLODZENIOWA

Kiedy zimą po raz kolejny poślizgniemy się na schodach do domu, albo poczujemy się zmęczeni ciągłym odśnieżaniem, czy sprzątaniem wprowadzanego do domu błota pośniegowego, zastanówmy się czy nie warto zainwestować w elektryczne zabezpieczenie antyoblodzeniowe. Instalując je na chodniku, podjeździe, parkingu, schodach, przy rynnach, rurach, krawędziach dachów czy prowadnicach bram, nie tylko przedłużymy trwałość tych miejsc, ale również oszczędzimy sobie sporo pracy.

Na taką instalację składają się przewody lub maty grzejne o mocy 25 W/m oraz regulatory z czujnikami.

Przewody mogą być:

  • stałooporowe – pobierające stale taką samą ilość energii;
  • zmiennooporowe, uzależnione od temperatury otoczenia.

Instalacja koniecznie musi być zabezpieczona wyłącz...

Czytaj więcej