Budowa

Przyszłość budownictwa

Przyszłość budownictwa

Bardzo popularnym kierunkiem wśród przyszłych studentów jest budownictwo. Każdy z nich na pewno słyszał o walorach tego kierunku, o tym że po wyuczeniu się właśnie tego zawodu znajdziemy znakomitą pracę za bardzo wysokie wypłaty. Oczywiście to może zachęcić niemalże każdego. Jednak spójrzmy na to chłodnym okiem. Czy rzeczywiście budownictwo ma aż tak wielką przyszłość? Czy aby na pewno idąc teraz na studia budowlane znajdziemy dobrze płatną(o ile w ogóle) pracę za około pięć lat? Czy ta potrzeba na nowych budowlańców nie zostanie zaspokojona za rok albo za dwa lata? Trzeba się nad tym zastanowić bardzo dogłębnie. Zdaniem wielu ekspertów tej dziedziny na pewno budowlańcy będą mieli pracę...

Czytaj więcej

Beton – wszechstronny materiał

Beton

Budownictwo to branża, która stale się rozwija, na rynek wchodzą nowe materiały oraz eksperymentalne technologie. Jednak istnieją pewne fundamenty branży, które są doskonalone i bez których trudno sobie wyobrazić współczesne budownictwo. Jednym z takich fundamentów jest beton, czyli materiał budowlany powstały już w czasach starożytnych. Wykorzystano go między innymi do budowy Colloseum, kopuły Panteonu, akweduktu Aqua Appia czy Term Karakalli.

W budowlach starożytnych używano betonu powstałego z mieszanki popiołu wulkanicznego oraz zaprawy wapiennej, dzięki czemu uzyskiwano bardzo trwały efekt.

W podstawowy skład betonu wchodzi kruszywo, spoiwo i woda. Kruszywem może być piasek lub żwir a rolę spoiwa pełni cement...

Czytaj więcej

Budynek na podłożu torfowym

torf

Czasem zdarzyć się może, iż nasza wymarzona działka jest położona na terenie torfowym, co jest przyczyną komplikacji w posadowieniu domu. Czy jednak musi to oznaczać, że spełnienie tego marzenia jest niemożliwe?

O co tyle hałasu?
Gleba torfowa powstaje w ekosystemie bagiennym, który produkuje i odkłada torf. Tak więc, warunki wodno-gruntowe na tego rodzaju przestrzeni dają wiele do życzenia, gdy zdecydujemy się zbudować na niej dom.

Dlaczego należy uważać na gleby organiczne, do których zaliczamy właśnie torf?
Otóż, dom usadowiony bez zabezpieczeń na tego rodzaju terenie narażony jest na oddziaływanie wilgoci, w skutek czego niszczeje i dochodzi do pęknięć.
Kiedy podejmiemy się zadania budowy domu na torfie, do dyspozycji mamy dwa wyjścia: wymianę gruntu, ...

Czytaj więcej

WZMOCNIENIE GRUNTU BUDOWLANEGO

wzmocnieniegruntu

Wzmacnianie gruntu budowlanego wykonujemy na ogół wtedy, gdy nośność podłoża może być niewystarczająca do przejęcia ciężaru budynku. Zadanie to jest szczególnie istotne ze względów bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem wzmacniania musimy jednak dysponować miarodajnymi badaniami gruntu. Bez nich nie będziemy wiedzieli jakie metody zastosować.

Wzmacnianie może być również czasowe, wykonywane podczas robót fundamentowych lub podczas wznoszenia części budowli leżącej poniżej poziomu terenu. Wtedy należy zabezpieczyć wykop przed usuwaniem się,ziemi.  Istotne jest także zabezpieczenie wykpu przed wodami gruntowymi. Czasem trzeba również zabezpieczyć przyległe budynki.

Metody wzmacniania gruntów

Iniekcja
Metoda ta polega na podwyższeniu nośności gruntu pod fu...

Czytaj więcej

DRENAŻ – ODWODNIENIE DZIAŁKI

odwodnienie

Drenaż jest systemem stosowanym przy odwodnieniu powierzchni działki (tzw. drenaż melioracyjny), jak też do obniżenia poziomu wód gruntowych przy fundamentach domu.

Drenaż melioracyjny układamy głównie w gruntach, na których długo utrzymuje się wysokie nawodnienie, ale może też służyć do rozsączania wody pochodzącej np. z rynien.
Na działkach budowlanych wykonywany jest drenaż opaskowy, którego zadaniem jest obniżenie poziomu wód gruntowych, a także wody zawieszonej z otoczenia podziemnej części domu. Jego ułożenie jest uzasadnione wyłącznie w przypadku domów podpiwniczonych, zwiększając skuteczność izolacji przeciwwodnych.

Układanie drenażu opaskowego
Prawidłowo wykonany drenaż powinien być układany poniżej izolacji poziomej ław fundamentowych, wokół...

Czytaj więcej

WODY GRUNTOWE NA PLACU BUDOWY

wodygruntowe

Opady deszczu przenikają przez warstwy przepuszczalne gleby, zasilając tym samym wody gruntowe. Sprawiają one sporo trudności w czasie robót budowlanych, a po ich zakończeniu stanowią realne zagrożenie dla konstrukcji budynku. Dlatego musimy zabezpieczyć nasz nowy dom przed ich szkodliwym działaniem.

Wody gruntowe to wszelkiego rodzaju wody znajdujące się w strefie saturacji pod powierzchnią ziemi. Strefa saturacji to natomiast warstwa skalna, w której wszelkie szczeliny, pory i inne przestrzenie wypełnione są swobodnie przemieszczającą się wodą.

Czy wody gruntowe będą nam przeszkadzać w budowie?
Pierwszych oględzin możemy dokonać sami. Obserwując roślinność występującą na działce, możemy pobieżnie stwierdzić jaka jest głębokość zalegania wód gruntowych...

Czytaj więcej

DOM NA FUNDAMENCIE

fundament

Fundament jest podstawą domu, o czym wie praktycznie każdy. Nie każdy natomiast zdaje sobie sprawę z szeregu wytycznych, które rządzą jego odpowiednim wyborem. Typ domu oraz nośność gruntu są zasadniczymi wytycznymi przy wyborze fundamentu.

PRZEMARZAJĄCY GRUNT
Fundamenty domów niepodpiwniczonych umieszczane są poniżej linii przemarzania gruntu. Rzecz wygląda inaczej w domach posiadających piwnice. Wówczas zagłębienie wskazywać będzie wysokość piwnicy. Głębokość przemarzania różni się w zależności od terytorium naszego kraju. Dlatego też uprzednio należy zbadać grunt, aby odpowiednio umiejscowić fundament. Nie tyczy się to zresztą tylko fundamentu. Podziemne instalacje wodne i kanalizacyjne również należy zakładać głębiej...

Czytaj więcej

GRUNTY BUDOWLANE – RODZAJE I CHARAKTERYSTYKA

485281_69054520

Przeciętny człowiek, widząc fragment działki budowlanej, wyobraża sobie jak pięknie będzie na niej wyglądał jego przyszły dom. Niewielu ludzi zastanawia się jednak czy owy dom nie będzie jak zamek zbudowany na piasku, czyli solidny budynek, ale na kiepskim gruncie budowlanym.

Grunty zaliczyć można do czterech podstawowych grup:
– grunty naturalne (drobno-, grubo- lub bardzo gruboziarniste)
– grunty wulkaniczne,
– grunty organiczne,
– grunty antropogeniczne (czyli grunty nasypowe, powstałe w wyniku działalności człowieka).

Prawidłowe przyporządkowanie do jednej z tych grup ma ogromne znaczenie przy dalszych badaniach i klasyfikacji gruntu, a co za tym idzie, przy określeniu czy dany grunt nadaje się pod zabudowę.

Uziarnienie i stopień zagęszczenia

Wielkość uziarnien...

Czytaj więcej

Rozwiązania dla niepełnosprawnych

niepelnosprawni

W  Polsce jest ponad 5 milionów niepełnosprawnych osób. Jeśli taka osoba znajduje się w naszej rodzinie lub wśród naszych bliskich i znajomych, to przy projektowaniu domu warto pomyśleć o rozwiązaniach, które ułatwią jej bezproblemowe i samodzielne funkcjonowanie.

Gotowych projektów, uwzględniających niepełnosprawnych jest niestety niewiele. Jeśli zlecamy wykonanie projektu architektowi, to musi być on szczegółowo poinformowany o tym, jaka osoba niepełnosprawna będzie w domu – poruszająca się na wózku, o kuli czy niewidoma, aby mógł uniknąć stworzenia dla niej jakichkolwiek barier.

Projekt domu przystosowanego do osób niepełnosprawnych powinien brać pod uwagę dostępność architektoniczną, konstrukcyjną, komunikacyjną i techniczną.
Najważniejsze, a...

Czytaj więcej

WYBÓR PROJEKTU DOMU

plandomu

Przy wyborze projektu domu należy wziąć pod uwagę wiele szczegółów: musi być on dopasowany do działki, musimy zaplanować liczbę pomieszczeń (dobrze jest myśleć przyszłościowo), trzeba zaznajomić się z planem zagospodarowania terenu, z przepisami, itp.

Projekt budowlany  to opracowanie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz do jej realizacji. Z reguły zleca się go wyspecjalizowanym firmom projektowym, ponieważ musi spełniać szereg norm.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie:

  • określenie granic działki,
  • usytuowanie,
  • obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,
  • sieci uzbrojenia terenu,
  • sposób odprowadzania wód opadowych,
  • sposób włączenia działki do układu dróg lądowych,
  • układ zielen...
Czytaj więcej