Grunty i plac budowy

Budynek na podłożu torfowym

torf

Czasem zdarzyć się może, iż nasza wymarzona działka jest położona na terenie torfowym, co jest przyczyną komplikacji w posadowieniu domu. Czy jednak musi to oznaczać, że spełnienie tego marzenia jest niemożliwe?

O co tyle hałasu?
Gleba torfowa powstaje w ekosystemie bagiennym, który produkuje i odkłada torf. Tak więc, warunki wodno-gruntowe na tego rodzaju przestrzeni dają wiele do życzenia, gdy zdecydujemy się zbudować na niej dom.

Dlaczego należy uważać na gleby organiczne, do których zaliczamy właśnie torf?
Otóż, dom usadowiony bez zabezpieczeń na tego rodzaju terenie narażony jest na oddziaływanie wilgoci, w skutek czego niszczeje i dochodzi do pęknięć.
Kiedy podejmiemy się zadania budowy domu na torfie, do dyspozycji mamy dwa wyjścia: wymianę gruntu, ...

Czytaj więcej

WZMOCNIENIE GRUNTU BUDOWLANEGO

wzmocnieniegruntu

Wzmacnianie gruntu budowlanego wykonujemy na ogół wtedy, gdy nośność podłoża może być niewystarczająca do przejęcia ciężaru budynku. Zadanie to jest szczególnie istotne ze względów bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem wzmacniania musimy jednak dysponować miarodajnymi badaniami gruntu. Bez nich nie będziemy wiedzieli jakie metody zastosować.

Wzmacnianie może być również czasowe, wykonywane podczas robót fundamentowych lub podczas wznoszenia części budowli leżącej poniżej poziomu terenu. Wtedy należy zabezpieczyć wykop przed usuwaniem się,ziemi.  Istotne jest także zabezpieczenie wykpu przed wodami gruntowymi. Czasem trzeba również zabezpieczyć przyległe budynki.

Metody wzmacniania gruntów

Iniekcja
Metoda ta polega na podwyższeniu nośności gruntu pod fu...

Czytaj więcej

DRENAŻ – ODWODNIENIE DZIAŁKI

odwodnienie

Drenaż jest systemem stosowanym przy odwodnieniu powierzchni działki (tzw. drenaż melioracyjny), jak też do obniżenia poziomu wód gruntowych przy fundamentach domu.

Drenaż melioracyjny układamy głównie w gruntach, na których długo utrzymuje się wysokie nawodnienie, ale może też służyć do rozsączania wody pochodzącej np. z rynien.
Na działkach budowlanych wykonywany jest drenaż opaskowy, którego zadaniem jest obniżenie poziomu wód gruntowych, a także wody zawieszonej z otoczenia podziemnej części domu. Jego ułożenie jest uzasadnione wyłącznie w przypadku domów podpiwniczonych, zwiększając skuteczność izolacji przeciwwodnych.

Układanie drenażu opaskowego
Prawidłowo wykonany drenaż powinien być układany poniżej izolacji poziomej ław fundamentowych, wokół...

Czytaj więcej

WODY GRUNTOWE NA PLACU BUDOWY

wodygruntowe

Opady deszczu przenikają przez warstwy przepuszczalne gleby, zasilając tym samym wody gruntowe. Sprawiają one sporo trudności w czasie robót budowlanych, a po ich zakończeniu stanowią realne zagrożenie dla konstrukcji budynku. Dlatego musimy zabezpieczyć nasz nowy dom przed ich szkodliwym działaniem.

Wody gruntowe to wszelkiego rodzaju wody znajdujące się w strefie saturacji pod powierzchnią ziemi. Strefa saturacji to natomiast warstwa skalna, w której wszelkie szczeliny, pory i inne przestrzenie wypełnione są swobodnie przemieszczającą się wodą.

Czy wody gruntowe będą nam przeszkadzać w budowie?
Pierwszych oględzin możemy dokonać sami. Obserwując roślinność występującą na działce, możemy pobieżnie stwierdzić jaka jest głębokość zalegania wód gruntowych...

Czytaj więcej

GRUNTY BUDOWLANE – RODZAJE I CHARAKTERYSTYKA

485281_69054520

Przeciętny człowiek, widząc fragment działki budowlanej, wyobraża sobie jak pięknie będzie na niej wyglądał jego przyszły dom. Niewielu ludzi zastanawia się jednak czy owy dom nie będzie jak zamek zbudowany na piasku, czyli solidny budynek, ale na kiepskim gruncie budowlanym.

Grunty zaliczyć można do czterech podstawowych grup:
– grunty naturalne (drobno-, grubo- lub bardzo gruboziarniste)
– grunty wulkaniczne,
– grunty organiczne,
– grunty antropogeniczne (czyli grunty nasypowe, powstałe w wyniku działalności człowieka).

Prawidłowe przyporządkowanie do jednej z tych grup ma ogromne znaczenie przy dalszych badaniach i klasyfikacji gruntu, a co za tym idzie, przy określeniu czy dany grunt nadaje się pod zabudowę.

Uziarnienie i stopień zagęszczenia

Wielkość uziarnien...

Czytaj więcej