BEZPIECZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

626111_35347132

Korzystanie z energii elektrycznej niesie niebezpieczeństwo porażenia prądem, wzniecenia pożaru, czy zniszczenia wrażliwych odbiorników, jeśli w instalacji nie zostaną zamontowane odpowiednie zabezpieczenia. Aparaturę zabezpieczającą montujemy najczęściej w rozdzielnicy głównej, umieszczonej w pobliżu wejścia do domu.

Co musimy zainstalować?

Wyłączniki różnicowo-prądowe zapewniają skuteczną ochronę przed porażeniem nie tylko przy dotyku pośrednim (np. dotknięcie urządzenia, w którym nastąpiło uszkodzenie izolacji), ale również przy kontakcie bezpośrednim, np. dotknięcie przewodu pod napięciem, zacisków w gniazdku czy wyłączniku. Jego działanie polega na porównywaniu prądu płynącego w przewodzie fazowym i neutralnym. Gdy pojawi się różnica przekraczająca jego prąd uruchomienia (zwykle 30 mA), nastąpi szybkie odłączenie zasilania. W nowych instalacjach wyłącznik różnicowo-prądowy, o prądzie zadziałania 30 mA powinien być założony przynajmniej w obwodach zasilających odbiorniki w łazienkach i innych pomieszczeniach o podwyższonym zagrożeniu porażeniem prądem.
Wyłączniki nadprądowe – nazywane popularnie bezpiecznikami chronią instalację przed skutkami zwarcia lub nadmiernego obciążenia. Zakładane są dla poszczególnych obwodów odbiorczych, przy czym do jednego wyłącznika można podłączyć nie więcej niż 10 gniazdek wtyczkowych lub 20 punktów oświetleniowych.
Urządzenia podłączone na stałe do instalacji (kuchenki elektryczne, bojlery, hydrofory, grzejniki akumulacyjne) oraz pralki, zmywarki, itp. powinny być zasilane z oddzielnych obwodów zabezpieczonych indywidualnym wyłącznikiem nadprądowym.
Prąd nominalny i charakterystyka wyłącznika musi być dostosowany do dopuszczalnego obciążenia, a także rodzaju odbiornika. W obwodach z silnikami pobierającymi znaczny prąd przy rozruchu montowane są wyłączniki o charakterystyce czasowo-prądowej oznaczanej literą C lub D, natomiast w pozostałych instaluje się wyłączniki o charakterystyce B.

Ochronniki przeciw-przepięciowe zabezpieczają urządzenia elektroniczne (komputery, sprzęt audio-video) przed impulsami wysokonapięciowy, które mogą pojawić się w domowej instalacji elektrycznej na skutek wyładowań atmosferycznych lub awarii w sieci elektroenergetycznej. Ich elementem roboczym jest waristor – półprzewodnikowy element, którego rezystancja zależy od wartości doprowadzonego napięcia. Gdy wzrośnie ono ponad bezpieczną wartość gwałtownie maleje rezystancja waristora i prąd może spłynąć do ziemi. Ograniczniki są wyposażone w wymienne wkładki – wtedy po zadziałaniu, sygnalizowanym zmianą koloru wskaźnika lub zapaleniem się lampki, trzeba je wymienić.

Uwaga! Uaktywnienie ochronnika nie powoduje zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji, dlatego po każdej burzy warto sprawdzić czy zabezpieczenie nie zadziałało.